Porovnání ekonomických ukazatelů chovu dojených a nedojených krav

KVAPILÍK, Jindřich. Porovnání ekonomických ukazatelů chovu dojených a nedojených krav. Náš chov, 2016, roč. 76(6), s. 26-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16050.pdf
Abstrakt

Modelová kalkulace vycházející z podmínek chovu skotu v ČR poukazuje v průměru na lepší ekonomickou situaci chovu krav bez trž­ní produkce mléka než krav dojených. Tuto skutečnost potvrzuje i vývoj početních stavů krav obou kategorií skotu. Zatímco v letech 2005 až 2015 se masných krav zvýšil o 45 %, počet dojených krav se ve stejném období snížil téměř o 13 %. Ekonomická podpora, kterou chov dojených i nedojených krav (nejen v ČR) vyžaduje, by měla stimulovat žádoucí rozvoj obou odvětví chovu skotu. Klíčová slova: dojené krávy; krávy bez TPM; dotace; ekonomické ukazatele; zisk na hekta

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu