Porovnání in vivo a in vitro stravitelnosti kukuřičné siláže u koní

BLAŽKOVÁ, Kateřina, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, KUDRNA, Václav, MARŠÁLEK, M. a ČERMÁKOVÁ, Jana., 2012 Porovnání in vivo a in vitro stravitelnosti kukuřičné siláže u koní. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12170.pdf
Abstrakt

Kvantitativně stanovit množství přijatého krmiva a vyloučených výkalů je považováno za nejpřesnější stanovení stravitelnosti krmiv u koní (Schurg, 1981; Bergero et al., 2009). Tyto metody stanovení stravitelnosti in vivo jsou však finančně nákladné a časově zdlouhavé. Z toho důvodu se začali využívat alternativní laboratorní techniky (Schurg, 1981; Abdouli a Ben Attia, 2006). První metodou se stala in vitro dvoustupňová metoda, navrhnutá vědci Tilley a Terrym (TT) (Tilley a Terry; 1963). Za účelem zvýšení efektivity práce a zvýšení přesnosti stanovení stravitelnosti vznikaly různé modifikace TT (Goldman et al., 1987; Stern et al., 1997) a jednou z posledních je systém Ankom Daisyn Incubator (Daisyn) (Ankom Technology Corp., Fairport, NY). Nevýhodou této metody je získávání očkovací látky z kanylovaných zvířat, proto se vědci začali zabývat testováním výkalů jako potencionálního zdroje očkovací látky

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat