Porovnání jednotlivých systémů ustájení slepic z hlediska welfare, užitkovosti a kvality vajec

ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2012 Porovnání jednotlivých systémů ustájení slepic z hlediska welfare, užitkovosti a kvality vajec. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 13-15. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12066.pdf
Abstrakt

Vhodnou náhradou konvenčních klecí po roce 2011 se zdají být klece obohacené a z alternativních systémů by to měla být voliéra. Tyto systémy ustájení poskytují nosnicím větší prostor pro pohyb a přirozené intuitivní chování oproti konvenčním klecím. Navíc z hlediska ekonomiky zde slepice také dosahují vysokou intenzitu snášky a lepší konverzi krmiva na produkci vajec. Mimoto vejce pocházející z těchto systémů ustájení vykazují vyšší hmotnost ale i vyšší úroveň kvality vaječného obsahu a skořápky. Jejich další předností je nižší mikrobiální znečištění skořápky a nižší pravděpodobnost následné kontaminace obsahu vajec. Kutikula, skořápka a podskořápečné blány sice určitou dobu tvoří bariéru chránící tak vejce před průnikem mikroorganismů, ale s přibývajícím časem se toto riziko průniku zvyšuje. Mělo by se tudíž zabránit slepicím, aby snesená vejce znečistila zejména svými exkrementy, což je v podstatě vyřešeno u nosnic chovaných v klecích.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce