Postup při nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V RUZYNI.. Postup při nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic. Autoři: MACHÁLEK, Antonín, VEGRICHT, Jiří, AMBROŽ, Pavel a DOLEŽAL, Oldřich.. Česká republika. Metodický list 05/07 978-80-7403-003-1. 2007-11-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran10
Interní odkaz7267.pdf
Abstrakt

Metodika je určena pro chovatele vysokoužitkových dojnic a servisní organizace. V metodice je navržen postup pro nastavení velikosti pracovního podtlaku pro dojení vysokoužitkových krav s extrémními průtoky mléka. Je zabezpečeno rychlé, citlivé a úplné vydojení.

Ke stažení 7267
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat