Potenciál mléčné produkce vybraných kukuřičných hybridů

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, TYROLOVÁ, Yvona a KUBELKOVÁ, Petra. Potenciál mléčné produkce vybraných kukuřičných hybridů. Náš chov, 2021, roč. 81(11), s. 52-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21142.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo porovnat mezi sebou vybrané kukuřičné hybridy především podle jejich potenciální produkce mléka. Všechny 4 pokusné hybridy (L) vykazovaly u siláží průkazně vyšší hodnoty stravitelnosti NDF (SNDF) in situ oproti hybridu kontrolnímu. SNDF po inkubaci za 48 hodin byla v průměru o 33 % vyšší, než SNDF po inkubaci za 24 hodin. Nadprůměrnou potenciální produkci mléka v kg na tunu sušiny i na hektar, počítané programem MILK 2006, měly hybridy L3 a L4.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat