Potenciální patogeny ve výstupních složkách bioplynových stanic zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat

ČERMÁK, Ladislav a SKŘIVANOVÁ, Eva. Potenciální patogeny ve výstupních složkách bioplynových stanic zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Vědecký výbor výživy zvířat 2019, 2019, 23 s. ISBN 978-80-7403-229-5
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran23
Interní odkaz19201.pdf
Abstrakt

Bioplynové stanice v současné době představují důležitou součást řízení zemědělské výroby. Zatímco hlavní surovinou pro anaerobní digesci je kukuřičná a travní siláž, mohou být krmeny také biologickými odpady, jako je skot, prasata nebo drůbež. Fugát, odpadní produkt z výroby bioplynu, se v zemědělství pravidelně používá jako hnojivo, ale může obsahovat bakteriální patogeny běžně související s chovem zvířat. Cílem studie bylo (i) porovnat různé druhy kejdy s ohledem na obsah vybraných zoonotických agens po anaerobní digesci a (ii) prozkoumat vliv fáze odběru fugátu během a po anaerobní digesci na počty sledovaných potenciálních patogenů. Počty koliformních bakterií, Salmonella spp., Clostridium perfringens, Campylobacter spp. a celkové anaeroby byly zkoumány kultivací ve vzorcích fugátu a vyhodnoceny jako log CFU / g sušiny. Studie má za cíl zvýšit povědomí o zoonotických infekcích pocházejících z chovu zvířat a přispět ke zlepšení hygieny zemědělské produkce.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce