Použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko, TŮMOVÁ, Lenka, ČTRNÁCTÁ, Anadrea, KREJČOVÁ, Tereza, CHMELÍKOVÁ, Eva a JÍLEK, František.. Česká republika. Patentový spis CZ 302925 B6. 2011-12-09.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz11196.pdf
Abstrakt

Řešení se týká použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro, kdy se odebrané savčí oocyty kultivují v podmínkách in vitro v kultivačním médiu s přídavkem specifického aktivátoru draslíkových kanálů závislých na ATP.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce