Použití bolusů pro zlepšení funkce bachoru

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Použití bolusů pro zlepšení funkce bachoru. Autoři: LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-196-0. 2018-08-06.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18126.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s některými stávajícími možnostmi a důvody použití bolusů pro zlepšení funkce bachoru přežvýkavců a doporučit metody jejich aplikace. Bolus je jednorázově či nárazově podaná dávka nějakého prostředku, např. léčiva s prodlouženým účinkem. Jedná se o kapsli, neboli velkou pilulku, resp. pouzdro, ve kterém je daný prostředek uzavřen do doby, než se dostane na místo určení. Popsány jsou 4 typy bolusů a 2 způsoby jejich aplikace. Smlouva o uplatnění předložené metodiky byla podepsána s uživatelem technologie, firmou Agrosumak, a.s. se sídlem v Suchdole nad Odrou.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
Ke stažení 18126
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat
Pracovní skupinaPredikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců