Použití netradičních krmiv ve výživě vysokoužitkových dojnic

BLAŽKOVÁ, Kateřina, ČERMÁKOVÁ, Jana a KUDRNA, Václav. Použití netradičních krmiv ve výživě vysokoužitkových dojnic. Veterinářství, 2011, roč. 61(11), s. 659-662. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11189.pdf
Abstrakt

V článku je shrnuto použití dvou netradičních krmiv, a to lupiny bílé a lihovarských výpalků sušených – kukuřičných v krmných dávkách vysokoužitkových dojnic. Byly provedeny dva experimenty (A, B). V experimentu „A“ byl nahrazen sójový extrahovaný šrot lupinou bílou a v experimentu „B“ nahrazovaly výpalky část jadrné směsi. Výsledky dokládají, že použití těchto komponent zásadně neovlivnilo celkovou spotřebu krmiv a mléčnou užitkovost, a proto je lze doporučit jako krmiva vhodná pro vysokoužitkové dojnice na začátku laktace.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat