Použití refraktometrů v odchovu telat I. - hodnocení

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr. Použití refraktometrů v odchovu telat I. - hodnocení. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 70-71. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15102.pdf
Abstrakt

V úrovni managementu mlezivové výživy, a to napříč tuzemskými, ale i zahraničními chovy je možné nalézt stále řadu rezerv. Jednou z těch hlavních je nedostatečná pozornost, kterou věnují chovatelé, ošetřovatelé či stájníci kvalitě mleziva (imunologické a mikrobiální). V tuzemských chovech je kvalita mleziva kontrolována jen ve 44 % z nich. Cílem příspěvku je shrnout praktické možnosti hodnocení kvality mleziva v běžné chovatelské praxi – odchovu telat, včetně interpretace výsledků u refraktometrů se stupnicí Brix. Shrnuty jsou poznatky v práci (nastavení, kalibrace, aplikace kontrolovaného vzorku) s optickým a digitálním refraktometrem.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat