Použití refraktometrů v odchovu telat II - hodnocení imunitní vybavenosti telat

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr. Použití refraktometrů v odchovu telat II - hodnocení imunitní vybavenosti telat. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 22-24. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16014.pdf
Abstrakt

Chovatelsky nejjednodušší metodou detekování problémů v nastavení managementu mlezivové výživy v chovu je stanovení obsahu celkového proteinu v séru telat a jeho zhodnocení prostřednictvím refraktometru (optickém, digitálním). Krev odebíráme u telat mezi 2. až 7. dnem jejich věku, a to do hemosek pro skot, ideálně s obsahem separačních granulek, případně můžeme využít mobilní centrifugy pro separací séra. Pro orientační stanovení hladiny celkového proteinu v séru se používají jak optické, tak i digitální refraktometry. Označit tele za dobře napojené, je možné, pokud výsledná hodnota celkového proteinu v séru je ≥ 5,5 g/dl séra, resp. 55 g/l séra. Značná část refraktometrů má stupnici právě v g/dl séra (1 g/dl = 10 g/l). V případě univerzálních refraktometrů je referenční hodnota nad 8,4 % Brix.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat