Použití stimulátoru bachorové motoriky u skotu s vysokou užitkovostí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Použití stimulátoru bachorové motoriky u skotu s vysokou užitkovostí. Autoři: LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/07/2018. 2018-06-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18134.pdf
Abstrakt

Cílem předložené technologie je použití stimulátoru bachorové motoriky (RF) u skotu s vysokou užitkovostí. Bolusy RF se skládají z kartáče, zabaleného do papíru. Když se RF bolus dostane do vlhkého prostředí bachoru, papír se rychle rozmočí a kartáč se rozevře. Bolus RF má průměr 30 mm a délku 140 mm, jeho povrch je hladký. Aplikuje se per os speciálním aplikátorem. Předložená technologie byla ověřena na Účelovém hospodářství VÚŽV i v provozních podmínkách na několika farmách. Výsledky jsou doloženy v protokolech. Technologii lze doporučit u vysokoužitkových dojnic, krmených s vyšším rizikem vzniku acidózy z důvodu nižší strukturálnosti TMR, tedy s peNDF nižším než 13 %.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat