Pozor na výpočty krmných dávek s využitím nepřesných vstupních dat

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Pozor na výpočty krmných dávek s využitím nepřesných vstupních dat. Krmivářství, 2010, roč. 14(5), s. 24-25. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10170.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat stravitelnost organické hmoty a vlákninového komplexu kukuřice metodou in sacco při inkubaci 24 a 48 hodin a metodou na přístroji NIRS kalibrovaném při inkubaci 48 hodin v bachorové tekutině dojnic. Stravitelnosti OH, hrubé vlákniny i NDF byly statisticky průkazně vyšší (P < 0,05) při inkubaci 48 hodin než 24 hodin. Rozdíly mezi hodnotami zjištěnými u 44 vzorků z celých rostlin kukuřice a 19 vzorků siláží kukuřice byly minimální. Rozdíly mezi stanovením in sacco a NIRS s inkubací po 48 hodinách nebyly významné (P > 0,05). Z výsledků vyplývá, že výsledky lze mezi sebou porovnávat, jen jsou-li použity stejné metody.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat