Prach a mikroorganismy -skrytý nepřítel

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, PECHAČOVÁ, M, PEROUTKOVÁ, J. a SMOLOVÁ, J. Prach a mikroorganismy -skrytý nepřítel. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 92-94. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16092.pdf
Abstrakt

Cílem práce je zjistit úroveň prachové zátěže a mikrobiální kontaminace prostředí ve vybraných objektech pro chov malých přežvýkavců. Koncentrace prachových částic se v objektu pro ustájení malých přežvýkavců pohybovala v rozmezí od 0,015 do 1,460 mg/m3 u PM10 a od 0,018 do 3,319 mg/m3 u PM2,5 v průběhu jednotlivých makroklimatických období. Nejvyšší koncentrace částic frakcí PM10 a PM2,5 byla zjištěna v průběhu mírné zimy. Naproti tomu v ovčínech byly prokázány nejnižší hodnoty PM10 a PM2,5 v průběhu mrazivé zimy. V porovnání s ostatními druhy hospodářských zvířat byly u malých přežvýkavců zjištěny nízké hodnoty prašnosti i celkový počet mikroorganismů ve stájovém vzduchu. Počty kvasinek a plísní byly nižší v objektu pro ustájení koz (od

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat