Pracovní seminář pro chovatele

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a STANĚK, Stanislav., 2015 Pracovní seminář pro chovatele. In Uspořádání workshopu 11.3.2015. Rosice u Chrasti: Plemko, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a další, s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz15195.pdf
Abstrakt

Seminář pro chovatele dojeného skotu byl členěn do několika dílčích bloků, zaměřených na management kvality mlezivové výživy, evidence zdraví skotu ve stádech dojeného skotu a šlechtění montbeliardské populace skotu v ČR a Francii. První přednáška Ing. Stanislava Staňka, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.) byla zaměřená na management mlezivové výživy ve stádech dojeného skotu. Zdůrazněno bylo složení mleziva, faktory, které významným způsobem ovlivňují kvalitu mleziva a možnosti efektivní kontroly kvality mleziva i kontrola imunitní vybavenosti telat přímo v chovech, včetně praktických ukázek. Představen byl chovatelům výzkumný projekt NAZV QJ1510219 a možnosti jejich zapojení do něj, včetně prezentace webové stránky projektu www.telata-mlezivo.cz .Druhá přednáška MVDr. Soni Šlosárkové, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.) se týkala evidence zdravotních poruch ve stádech dojeného skotu a nutnosti zavedení centrální evidence poruch zdraví, včetně možnosti evidence spotřeby léčiv. Chovatelům byla představena možnost v budoucnu vést tzv. stájový deník v elektronické podobě, včetně modulu sledování spotřeby léčiv a nákladů na léčení jednotlivých kategorií skotu. Představen byl chovatelům výzkumný projekt NAZV QJ1510217 a možnosti jejich zapojení do něj. Poslední přednáška byla zaměřena na šlechtění populace montbeliardského plemene skotu ve Francii, principy jeho šlechtění, odhadů plemenných hodnot a testování plemenných býků. Přednášejícími byli Ferreol Rochee a Guillaume Fayolne ze společnosti Umotest – Coopex Francie.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat