Praktické postupy šlechtění prasat v národním šlechtitelském programu CzePig. Průvodce pro chovatele.

KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a ŽÁKOVÁ, Eliška. Praktické postupy šlechtění prasat v národním šlechtitelském programu CzePig. Průvodce pro chovatele.. Praha: Agrární komora ČR, 2019, 55 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran55
Interní odkaz19286.pdf
Abstrakt

Dnešní šlechtitelská činnost se neobejde bez moderních statistických metod využívaných k odhadu plemenných hodnot. Porozumění základním principům těchto metod je nezbytné pro každodenní práci chovatele, počínaje organizací připařování rodičovských párů až po výběr plemenných prasat do základních stád. Každý chovatel, který chce používat plemenné hodnoty v praktické selekci, by měl vědět, co od nich lze očekávat, ať už v rovině obecné dané metodou odhadu nebo v určitých speciálních případech, se kterými se v chovatelské práci setkává. Tato publikace si klade za cíl vysvětlit základní principy a používané metody odhadu plemenných hodnot v současném genetickém hodnocení a jejich kombinaci s ekonomickou hodnotou znaků do selekčních indexů prasat chovaných v rámci programu CzePig.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat