Prašnost a mikroorganismy versus biosecurity

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, PECHAČOVÁ, M., PEROUTKOVÁ, J. a SMOLOVÁ, J., 2016 Prašnost a mikroorganismy versus biosecurity. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2016. Nitra: Slovenská spoiločnosť pre techniku prostredia, s. 29-37. ISSN 978-80-89216-95-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16163.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vztahu mezi prašností, mikrobiální kontaminací stájového vzduchu a úrovní biosecurity, včetně vlivu na životní prostředí v okolí farem pro chov vybraných druhů hospodářských zvířat. V porovnání s ostatními druhy hospodářských zvířat byly nízké hodnoty prašnosti i celkového počtu mikroorganismů ve stájovém vzduchu zjištěny v chovech přežvýkavců. Nejvyšší riziko z pohledu biosecurity představují chovy drůbeže.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat