Prašnost a mikroorganismy versus biosecurity

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, PECHAČOVÁ, M., PEROUTKOVÁ, J. a SMOLOVÁ, J., 2016 Prašnost a mikroorganismy versus biosecurity. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2016. Nitra: Slovenská spoiločnosť pre techniku prostredia, s. 29-37. ISSN 978-80-89216-95-6