Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní. Autoři: PŘIBYL, Josef, NOVOTNÁ, Alexandra, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠICHTAŘ, Jiří, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-169-4. 2017-12-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17251.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané práce je návrh pravidel pro uchovávání a využívání zamrazených pohlavních buněk v chovu GŽZ koní, aby populace vzniklé nově ze zamrazených buněk měly dostatečnou velikost a byly životaschopné. Navržená pravidla vycházejí z mezinárodních doporučení a zákonitostí populační genetiky. Vstupními údaji jsou velikosti domácích populací a počty jedinců s již zamrazenými pohlavními buňkami a úspěšnost biotechnologie reprodukce. Výstupní údaje a propočty jsou pro několik možností a odpovídají přibližně stavu chovu starokladrubských koní (STKL).

ProjektZlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem
Ke stažení 17251
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat