Předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu, bobu a lupiny žluté

HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, HLADKÁ, Vlasta, KOUKOLOVÁ, Veronika, GAISLEROVÁ, Marie, BARTOŇ, Luděk a JAMBOR, Václav., 2022 Předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu, bobu a lupiny žluté. In Domácí luskoviny - ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. Vrbice, 24.11.2022. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22293.pdf
Abstrakt

V rámci řešení projektu byly pro účely odběrů píce pěstovány hrách (Gambit, Protecta, Avatar), bob (Merkur, Mistral, Fanfare) a Lupina úzkolistá (Boregine, Rumba), peluška (Arvika). Sklizeň píce byla uskutečněna ve čtyřech růstových fázích – Plný květ, Konec kvetení, Plnění lusků a Vosková zralost. Z každé pěstované odrůdy byla vytvořena také siláž do IBC kontejneru, která byla následně využita pro stanovení chemického složení a zejména pro stanovení in vivo stravitelnosti živin. Stravitelnost živin byla provedena na 6 skopcích s využitím dvoutýdenní přípravy a čtyřdenního odběrového období. Výnos NL byl nejvyšší u bobu. Jako optimální termín pro sklizeň na siláž se u luskovin jeví fáze plnění semen. V této fázi byl nejvyšší obsah sušiny pelušky a hrachu. Naopak tyto plodiny vykázaly nejnižší obsah vlákniny a NDF. V těchto parametrech vykazovala nejvyšší hodnoty lupina úzkolistá. U bobu byl zjištěn nejvyšší obsah ligninu ale také NL. Bachorovou degradovatelnost sušiny, OH a NDF po 24 hodinové inkubaci v bachoru měla nejvyšší lupina úzkolistá a nejnižší peluška. U siláží byl nejvyšší obsah NL zjištěn u pelušky následován bobem. Obsah NDF a ADF byl nejvyšší u lupiny úzkolisté. Obsah ADL byl opět nejvyšší u bobu.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat