Předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu, bobu, lupiny žluté a úzkolisté na pracovišti VÚŽV, v.v.i.

HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, KOUKOLOVÁ, Veronika, GAISLEROVÁ, Marie a HLADKÁ, Vlasta., 2022 Předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu, bobu, lupiny žluté a úzkolisté na pracovišti VÚŽV, v.v.i.. In Domácí luskoviny - ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22252.pdf
Abstrakt

Testování nutriční hodnoty různých odrůd hrachu, bobu, lupiny úzkolisté a lupiny žluté na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby bylo v posledních dvou letech uskutečněno v rámci řešení projektu NAZV – Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu. V tomto projektu jsme se zaměřili nejen na kvalitu zrna, která může býti značně odlišná, ale zejména na kvalitativní parametry píce v různých fázích růstu a s tím spojenou vhodnost termínů pro silážování s posouzením kvalitativních parametrů siláží. Z pohledu stravitelnosti sušiny byly nejlepší siláže hrachové a peluškové, nicméně lupina úzkolistá měla nejvyšší stravitelnost NL, vlákniny a NDF. Stravitelnost NL byla nejnižší u siláže z bobu.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat