Predikce parametrů charakterizujících bachorovou degradaci sušiny u travních siláží

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce parametrů charakterizujících bachorovou degradaci sušiny u travních siláží. Autoři: JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-054-3. 2010-07-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10078.pdf
Abstrakt

Metodika je určena k rozšíření informací o kvalitě travních siláží, které jsou jedním z nejčastěji využívaných konzervovaných objemných krmiv pro přežvýkavce. Umožňuje jednoduše a rychle stanovit parametry popisující bachorovou degradovatelnost a efektivní degradovatelnost sušiny travních siláží na základě laboratorních analýz běžně stanovovaných v zemědělských laboratořích. Tím poskytuje komplexnější informace pro praxi, týkající se kvality siláží, bez nutnosti použití nákladných a složitých experimentů uskutečnitelných pouze ve speciálně vybavených výzkumných pracovištích. Metodika se zabývá predikcí bachorové degradovatelnosti travních siláží, čímž rozšiřuje znalosti o degradovatelnosti trav. Při stanovení stravitelnosti či bachorové degradovatelnosti je vždy nutné použít rovnice zohledňující technologický postup úpravy pícnin, který může výrazně ovlivnit kvalitativní parametry původní travní hmoty.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10078
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat