Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru in vitro metodou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru in vitro metodou. Autoři: TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-036-9. 2009-10-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran21
Interní odkaz9138.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo ověřit in vitro metodu pro stanovení střevní stravitelnosti dusíkatých látek krmiv nedegradovaných v bachoru přežvýkavců. Na základě porovnání s hodnotami získanými metodou mobile bag byly vypočteny predikční rovnice pro testované skupiny krmiv. Predikční rovnice jsou důležitým předpokladem aplikace ověřovaných metod.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9138
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat