Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru přežvýkavců kombinovanou metodou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru přežvýkavců kombinovanou metodou. Autoři: TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-063-5. 2010-12-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10206.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo ověřit kombinovanou metodu střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru přežvýkavců. Metoda byla stanovena v laboratoři bez použití kanylovaných zvířat. Hodnoty získané kombinovanou metodou byly porovnány s metodou mobile bag a byly vypočteny predikční rovnice.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10206
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat