Predikce výživných hodnot kukuřice přímo na poli

JAMBOR, V., JANOUŠEK, J., MARCOŇ, P., DOHNAL, P., RAICHL, P., SYNKOVÁ, H. a LOUČKA, Radko. Predikce výživných hodnot kukuřice přímo na poli. Úroda, 2021, roč. 69(12/2021, vědecká příloha časopisu), s. 647-652. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21175.pdf
Abstrakt

Cílem výzkumu bylo stanovit korelace mezi daty získanými prostřednictvím multispektrálního zobrazování a pomocí chemické analýzy. Vybraný porost kukuřice byl skenován s využitím multispektrální kamery umístěné na dronu. Z naměřených hodnot kamerou byly vytvořeny mapy odrazivostí, ze kterých byly počítány vegetační indexy. Míra korelace byla velmi silná u obsahu sušiny pro všechny sledované vegetační indexy. Největší citlivost hodnot odrazivosti byla dosažena v červeném spektru, naopak nejmenší rozlišovací schopnost ze sledovaných vegetačních indexů byla získána v zeleném spektru. Výhodou dálkového snímání je přehled o celém poli ve srovnání s odběrem vzorku pro chemický rozbor z vybraného místa na poli.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat