Predikční rovnice bachorové stravitelnosti dusíkatých látek

TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Predikční rovnice bachorové stravitelnosti dusíkatých látek. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 10-12. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11134.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo stanovit predikční rovnice pro stanovení bachorové stravitelnosti dusíkatých látek v krmivech pro skot metodou in sacco. In vitro metoda, respektive jiné alternativní metody, neposkytují skutečné hodnoty zjištěné na zvířatech. Stanovení predikčních rovnic, vyjadřujících závislost hodnot získaných metodou in sacco na zvířatech a metodou in vitro je předpokladem využití in vitro metod k přesnějšímu, rychlejšímu a efektivnějšímu stanovení bachorové stravitelnosti dusíkatých látek u skotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat