Předpokládaný vývoj regulace výroby mléka v EU

KVAPILÍK, Jindřich., 2006 Předpokládaný vývoj regulace výroby mléka v EU. In Den mléka 2006. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 9-12. ISSN 80-213-1498-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz6089.pdf
Abstrakt

Stávající systém dávek v odvětví mléka a mléčných výrobků bude pravděpodobně v roce 2015 zrušen. Pro efektivní výrobu mléka po tomto termínu je třeba včas připravit vhodná opatření na úrovni EU, členských států a jednotlivých výrobců mléka.

OdděleníChov skotu