Předpověď genomických plemenných hodnot pro plodnost u dojeného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď genomických plemenných hodnot pro plodnost u dojeného skotu. Autoři: PEŠEK, Petr, PŘIBYL, Josef a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-165-6. 2017-11-28.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17245.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané metodiky je popsat postup genomického hodnocení vybraných vlastností plodnosti u dojeného skotu s použitím jednoznakových modelů a jednokrokové metody předpovědi GEPH ssGBLUP, kterou řada chovatelsky vyspělých zemí zavádí do svého hodnocení. Vybranými vlastnostmi jsou věk při první inseminaci, věk při prvním otelení, servis perioda, mezidobí, počet dnů mezi první a poslední inseminací u jalovic a počet dnů mezi první a poslední inseminací u krav. Tyto vlastnosti nebyly doposud v ČR hodnoceny.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
Ke stažení 17245
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat