Předpověď plemenných hodnot dvouznakovým modelem pro skokovou výkonnost u teplokrevných plemen koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot dvouznakovým modelem pro skokovou výkonnost u teplokrevných plemen koní. Autoři: NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-220-2. 2019-12-19.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12299.pdf
Abstrakt

Modernizace postupu předpovědi genetického založení skokové výkonnosti u teplokrevných plemen koní na základě předpovědi plemenné hodnoty s využitím dvouznakové metody BLUP – Animal model. Předpovědi plemenných hodnot jsou využívány v rutinním provozu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 19299
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat