Předpověď plemenných hodnot pro počet odchovaných jehňat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro počet odchovaných jehňat. Autoři: SCHMIDOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal a SVITÁKOVÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-176-2. 2017-12-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17258.pdf
Abstrakt

Metodika popisuje postup předpovědi plemenných hodnot pro počet narozených, odstavených a zvážených jehňat pomocí BLUP Animal Model, který bude nadále využíván v rutinním provozu.

ProjektŠlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu
Ke stažení 17258
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat