Předpověď plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných koní. Autoři: NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-116. 2014-02-03.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran12
Interní odkaz14009.pdf
Abstrakt

Základem pro zařazení jedinců do plemenitby je genetické hodnocení vyjádřené pomocí plemenných hodnot. Součástí šlechtění teplokrevných koní v České republice je šlechtění na skokovou výkonnost. Právě výsledky skokových soutěží jsou v současné době jedinou využitelnou databází pro genetické hodnocení sportovních koní, protože databáze je dostatečně rozsáhlá, narůstá každý rok o nové jedince a u jedinců jsou známy výsledky z více soutěží.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 14009
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat