Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení polního testu u masných plemen skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení polního testu u masných plemen skotu. Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena a BRZÁKOVÁ, Michaela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-150-2. 2016-10-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz16176.pdf
Abstrakt

Výsledkem metodiky je nový přístup v genetickém hodnocení masného skotu. Nové genetické parametry umožňují lepší očištění fenotypových hodnot o jednotlivé příčinné efekty. Jedním z nich je efekt genetický, který v novém systému také lépe očištěn. Selekce podle nového způsobu hodnocení povede k vyššímu genetickému zisku. Metodika popisuje jednotlivé úpravy vstupních dat z kontroly užitkovosti masných plemen, tvorbu souborů potřebných pro výpočet, parametrický soubor i následné rozebrání výsledků a tvorbu relativních plemenných hodnot.

ProjektŠlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu
Ke stažení 16176
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat