Předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace masnýách býků v odchovnách masného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace masnýách býků v odchovnách masného skotu. Autoři: VOSTRÝ, Luboš a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-105-2. 2012-12-27.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran14
Interní odkaz13002.pdf
Abstrakt

Metodika zahrnuje postup odhadu plemenné hodnoty pro průměrné denní přírůstky v odchovnách plemenných býků masného skotu v České republice, dále přípravu podkladových souborů, vlastní stanovení plemenné hodnoty a úpravu vstupních a výstupních souborů. Plemenná hodnota je odhadována metodou Animal model (individuální model jedince). Vstupní soubory jsou záznamy průměrných denních přírůstků v odchovnách masného skotu. Data jsou poskytována Českým svazem chovatelů masného. Metodika obsahuje kapitoly Modelová rovnice, postup výpočtu, výsledné plemenné hodnoty, zpracování výsledků.

ProjektGenetické hodnocení plodnosti a růstu skotu
Ke stažení 13002
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat