Předpověď plemenných hodnot pro znaky plodnosti masného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro znaky plodnosti masného skotu. Autoři: BRZÁKOVÁ, Michaela, SVITÁKOVÁ, Alena a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-239-4. 2020-12-11.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz20092.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo vypracovat postup pro předpověď plemenných hodnot pro znaky mateřské plodnosti: věk prvního otelení, první mezidobí, produkční dlouhověkost v 78 měsících.

ProjektVyužití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu
Ke stažení 20092
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat