Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku hodnocených lineárním popisem u teplokrevných plemen koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku hodnocených lineárním popisem u teplokrevných plemen koní. Autoři: NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena, VOSTRÝ, Luboš a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-199-1. 2018-10-10.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18217.pdf
Abstrakt

Výsledkem metodiky je nový přístup v genetickém hodnocení teplokrevných koní. Předpověd plemenných hodnot umožňuje chovateli větší možnosti při výběru jedinců do plemenitby. Metodika shrnuje postup výpočtu plemenných hodnot, popisuje parametrický soubor, který je nezbytnou součástí každého výpočtu. Také popisuje, jak jsou rozebrány výsledky hodnocení. Každý jedinec má nyní určenou předpověď plemenné hodnoty na základě vstupních dat a informacích o příbuzných jedincích.

ProjektVývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice
Ke stažení 18217
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat