Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u chladnokrevných koní: českomoravský belgik, norik a slezský norik

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u chladnokrevných koní: českomoravský belgik, norik a slezský norik. Autoři: VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, NOVOTNÁ, Alexandra, SCHMIDOVÁ, Jitka, BRZÁKOVÁ, Michaela, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-189-2. 2018-06-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18297.pdf
Abstrakt

Cíl metodiky je zavedení postupu předpovědi genetického založení znaků utváření zevnějšku popisovaného lineárním popisem u jedinců chladnokrevných koní (českomoravský belgik, norik a slezský norik) na základě předpovědi plemenné hodnoty s využitím nejvýhodnější metody BLUP – Animal Model, která se opírá o dostupné informace o užitkovosti vlastní a zároveň o užitkovosti všech příbuzných jedinců. Tato metoda dokáže očistit všechny stálé a náhodné vlivy prostředí.

ProjektVývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice
Ke stažení 18297
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat