Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského koně

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského koně. Autoři: VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, PŘIBYL, Josef, NOVOTNÁ, Alexandra, SCHMIDOVÁ, Jitka a BAUER, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-140-3. 2015-10-27.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz15099.pdf
Abstrakt

Metodika zahrnuje postup předpovědi plemenné hodnoty pro znaky utváření těla popisované lineárním popisemu starokladrubského koně, dále přípravu podkladových souborů, vlastní stanovení plemenné hodnoty a úpravu vstupních a výstupních souborů. Plemenná hodnota je odhadována metodou Animal model (individuální model jedince). Data jsou poskytována Radou plemenné knihy.

ProjektZlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem
Ke stažení 15099
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat