Přeštické černostrakaté prase. Živé dědictví po předcích

VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a DOSTÁLOVÁ, Anne. Přeštické černostrakaté prase. Živé dědictví po předcích. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012, 65 s. ISBN 978-80-7403-106-9
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran65
Interní odkaz12026.pdf
Abstrakt

Kniha je zaměřena na historii vzniku plemene a na současný stav populace přeštického černostrakatého prasete. Kniha je doplněna fotografiemi dokumentujícími vznik a současnost plemene.

ProjektVyužití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat, Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníChov prasat, Dokumentace a propagace