Prevence onemocnění krav v tranzitním období

ILLEK, Josef a KUDRNA, Václav., 2016 Prevence onemocnění krav v tranzitním období. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 26-29. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16197.pdf
Abstrakt

V ČR každoročně narůstá počet chovů s užitkovostí nad 10000 litrů mléka z anormovanou laktaci. Se zvyšující se užitkovostí dochází ke zhoršení plodnosti krav, častější je výskyt chorob. Zdravotní stav zvířaz je ovlivňován řadoi faktorů, pusobících nejen v mezodobí, ale i v ranném postnatálním období. V průběhu mezidobí mají krávy rozdílné požadavky na výživu. Tyto pořadavky jsou směrovány k zabezpečení vhodných podmínek pro bachorovou fermentaci a udržení optimáílní kondice.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat