Prevence respiračních onemocnění prasat

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Prevence respiračních onemocnění prasat. Náš chov, 2017, roč. 77(4), s. 61-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17042.pdf
Abstrakt

Prevence onemocnění hospodářských zvířat je jedním z předpokladů zajištění dobrého zdravotního stavu a užitkovosti ustájených zvířat i dosažení ekonomické rentability chovu. Základem prevence respiračních onemocnění prasat je důsledné dodržování zásad správné chovatelské praxe – oddělený chov jednotlivých věkových kategorií s důrazem na zabezpečení odpovídající úrovně chovného prostředí, turnusový systém chovu, pravidelná sanitace včetně monitoringu zdravotního stavu a odpovídajícího vakcinačního programu. Terapie již vzniklého onemocnění není tak efektivní ani ekonomická ve vztahu k prevenci

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat