Prevence šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých: Technické možnosti a účinnost opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy

BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Prevence šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých: Technické možnosti a účinnost opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz21265.pdf
Abstrakt

Workshop pro sdílení a diskusi výsledků projektu AMOR (MZe QK1920184) věnovaného výzkumu možností prevence šíření afrického moru prasat v populaci černé zvěře a udržitelného managementu prasat divokých v ČR.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření
OdděleníEtologie