Prevence ztrát novorozených selat

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Prevence ztrát novorozených selat. Autoři: SMOLA, Jiří, VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-135-9. 2015-04-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz15044.pdf
Abstrakt

Produkce zdravých a vitálních selat je jedním z předpokladů úspěšného chovu prasat. Pro příznivý růst a vývin selat je nutné zabezpečit vhodné podmínky v období porodu, mléčné výživy a následného odchovu.Cílem metodiky je seznámit chovatelskou veřejnost se správným postupem přípravy prasnic před porodem, kontroly prasnic po porodu a ošetření novorozených selat.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
Ke stažení 15044
OdděleníChov prasat