Preventivní opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ. Preventivní opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat. Autoři: NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRODĚLALOVÁ, Jana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-266-0. 2021-12-28.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21238.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje uživatelům návrh preventivních opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat, v ekochovech, malochovech i ve velkochovech domácích prasat, vycházející z analýzy potenciálních rizikových faktorů přímého a nepřímého přenosu viru afrického moru prasat mezi infikovanými a vnímavými zvířaty, vytipování kritických kontrolních bodů biosekurity a ověření účinnosti v provozních podmínkách chovů prasat.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
Ke stažení 21238
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat