Preventivní opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Preventivní opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz21220.pdf
Abstrakt

Workshop se uskutečnil v rámci vědecké konference s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021“. V rámci workshopu byly předneseny práce zabývající se problematikou prevence – profylaxe – biosekurity –rezistence v chovech, testováním účinnosti dezinfekčních přípravků na virus afrického moru prasat hospodářských zvířat v experimentálních podmínkách na nosičích i v provozních podmínkách stájí pro prasnice v období porodu, objektů pro odchov selat a výkrm prasat včetně faktorů, které ovlivňují účinnost dezinfekce, vlivu biosekurity na snížení používání antimikrobik v chovech prasat a návrhu vhodných opatření biosekurity v chovech prasat.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat