Příčiny ztrát telat II

STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 18-20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12111.pdf
Abstrakt

V článku je pozornost věnována respiratorním problémům u telat, kontraktuře končetin, a to ze zootechnického pohledu. Problémy v chovech nastávají v důsledku nezvládnutí mlezivové výživy, podchlazením telat v zimních a jarních měsísích, při neadekvátní mléčné výživě a chybách v ustájení telat. K respiratorním onemocněním dochází mnohdy také po odstavu telat, resp. při přesunu z venkovních indiviuálních nebo skupinových boxů do starších, tmavých a nedostatečně větraných zateplených stájí.

ProjektEfektivní postupy při řízení stáda dojnic, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat