Přídavné zařízení na dusač píce pro zvýšení jeho hmotnosti

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přídavné zařízení na dusač píce pro zvýšení jeho hmotnosti. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26058 U1. 2013-11-07.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13153.pdf
Abstrakt

Řešení užitného vzoru se týká zátěžového zařízení na dusač píce pro zvýšení jeho hmotnosti s možností změny jeho hmotnosti pro dosažení efektivnějšího dusání silážované píce. Podstata návrhu spočívá v tom, že k běžně vyráběnému dusači píce s koly ze železničních vagónů je namontován rám pro připevnění variabilní zátěže. Jako variabilní zátěž mohou být na rám bezpečně připevněna kompaktní tělesa nebo nádoby. Nádoby mohou být naplněny pevným, sypkým nebo tekutým materiálem. Tak lze operativně měnit celkovou hmotnost dusače podle druhu silážované píce, jejího mechanického zpracování a její sušiny.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat