Přímé šlechtění dojeného skotu na vyšší odolnost dojeného skotu vůči klinické mastitidě a nemocem paznehtů – odhad plemenných hodnot a výpočet indexu zdraví

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Přímé šlechtění dojeného skotu na vyšší odolnost dojeného skotu vůči klinické mastitidě a nemocem paznehtů – odhad plemenných hodnot a výpočet indexu zdraví. Chovatelské listy, 2019, roč. 2019(2), s. 14-19. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19176.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě i nemocem paznehtů u dojeného skotu. Je představen postup sběru údajů o nemocech u dojeného skotu využitím webové aplikace Deník nemocí a léčení. Jsou popsány podmínky editace těchto dat a výběr stád do vlastního odhadu plemenných hodnot pro jmenované znaky. Definice znaku pro odhad plemenné hodnoty je dána výskytem nemoci za laktaci. Nemoci paznehtů jsou rozděleny do tří souhrnných znaků jako infekční, neinfekční a souhrnné včetně kulhání. Metoda použitá pro vlastní odhad je lineární animal model s efekty stáda, roku, období otelení a pořadí laktace včetně efektu jedince a trvalého prostředí jedince. Pro odhad genomických hodnot je použita metoda jednokrokového odhadu. Výpočet byl doplněn stanovením indexu zdraví pro krávy.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat