Primery pro stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Primery pro stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21362 U1. 2010-10-11.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz10177.pdf
Abstrakt

Nové primery pro kappa kaseinový a beta laktoglobulinový gen jsou určeny pro amplifikaci vybraných úseků daných genů u skotu metodou PCR. Primery byly navrženy s ohledem na následnou aplikaci metody HRM pro genotypování a rozlišení alelických variant A, B a E kappa kaseinu a A a B beta laktoglobulinu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat