Primery pro stanovení alelických variant OLR1 genu u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Primery pro stanovení alelických variant OLR1 genu u skotu. Autoři: RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KYSELOVÁ, Jitka a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25726 U1. 2013-08-05.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13093.pdf
Abstrakt

Řešení se týká přesného, rychlého a citlivého stanovení genetických variant OLR1 genu u skotu za pomoci nových oligonukleotidových primerů metodou PCR-RFLP, což má význam při šlechtění dojených plemen skotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat