Přípravek na snížení proteolýzy bílkovinných siláží

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Přípravek na snížení proteolýzy bílkovinných siláží. Autoři: LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr a NOVIK, Andrei.. Česká republika. Užitný vzor CZ 34935 U1. 2021-03-23.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz21024.pdf
Abstrakt

Nový silážní přípravek (AFSil) je autolyzát biomasy nepatogenní půdní houby Cephaliophora tropica D3, pěstované v prostředí obohaceném o stopové prvky. Houba selektivně využívá z živného substrátu amoniak, a tak i přispívá ke snížení pH v kultivačním médiu. Použití přípravku se doporučuje k omezení rizika proteolýzy při silážování obtížně až mírně obtížně silážovatelné vojtěšky, především s vyšší sušinou, s vyšším obsahem dusíkatých látek a s delší řezankou.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat