Přírodní látky a strukturované biologické systémy v prevenci a adjuktivní terapii infekčních onemocnění u prasat

OPLETAL, L., ROZKOT, Miroslav a ŠIMERDA, B. Přírodní látky a strukturované biologické systémy v prevenci a adjuktivní terapii infekčních onemocnění u prasat. Research in Pig Breeding, 2007, roč. 1(2), s. 12-21. ISSN 1802-7547.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7286.pdf
Abstrakt

V současné době není povoleno používání antibiotických stimulátorů růstu. V chovech prasat jsou zkoumány nové strategie, zejména v prevenci infekčních onemocnění. Zdá se, že aplikace přírodních látek a některých mikroorganismů je vhodným řešením. Vzhledem k tomu, že tyto substance nejsou tak účinné, jako chemické přípravky, je třeba vytvořit kombinované systémy využívající vlastností jednotlivých látek. Tato práce poskytuje přehled současných znalostí.

OdděleníChov prasat